Tuyển Tổ Trưởng Ngành Hàng Thực Phẩm

Co.opmart Biên Hòa – Đồng Nai

  • Địa điểm: Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

  • Lương: Thương lượng

  • Liên hệ: 0373791877

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các chỉ tiêu kinh doanh và các hoạt động của ngành hàng. Điều hành phân ca và vị trí làm việc, quản lý giờ làm việc và chất lượng công việc của nhân viên
  • Đặt hàng và duyệt đơn hàng theo phân cấp và theo phân quyền.
  • Hướng dẫn và tạo điều kiện cho nhân viên trong ngành hàng thực hiện công việc phát huy năng suất lao động của nhân viên.
  • Phối hợp với kế toán, kiểm tra lại các hóa đơn sau khi thủ kho giao nhận hàng và kiểm tra áp mã của thủ kho đảm bảo chính xác và hiệu quả.
  • Đề xuất điều chỉnh giá. Kiểm tra hàng tồn. Phối hợp cùng nhân viên ngành hàng nắm bắt tốc độ bán hàng để đề xuất hướng xử lý thích hợp.
  • Kiểm tra hàng hóa trưng bày ngoài kệ, trong kho.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ: Phòng nhân sự
Địa chỉ: Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Số điện thoại: 0373791877